Edunetwork - Thường trú nhân visa (PR
Edunetwork – Thường trú nhân visa (PR)

SUBCLASS 186 VISA TAY NGHỀ DOANH NGHIỆP CHỈ ĐỊNH

Là một phần của Chương trình Visa được Nhà tuyển dụng tài trợ dài hạn, Visa tay nghề do Nhà tuyển dụng Lao động đề cử (Subclass 186) dành cho những công nhân lành nghề muốn làm việc tại Úc. Nó bao gồm hai bước – thử đề cử từ nhà tuyển dụng Australia và đơn xin visa được chấp thuận theo luồng được chỉ định.

Visa này là Visa thường trú. Bạn có thể ở trong hoặc ngoài nước Úc khi nộp đơn. Nếu bạn đang ở Úc, bạn phải giữ visa thực hoặc Visa A, B hoặc C.

Visa này có ba luồng:

  1. Luồng chuyển đổi từ lưu trú tạm thời:

– Những người có visa 457 đã làm việc hai năm liên tiếp cùng với người nộp đơn đề cử (người đã nộp đơn đề cử hợp lệ theo luồng Chuyển tiếp tạm trú),

– Nhà tuyển dụng muốn cung cấp cho họ một vị trí công việc ổn định.

      2. Luồng nộp trực tiếp:

– Những người đã được đề cử bởi doanh nghiệp Úc thông qua luồng nộp trực tiếp

– Những người chưa bao giờ, hoặc chỉ một thời gian ngắn, làm việc tại Úc

– Những cư dân tạm thời không đủ điều kiện cho luồng Chuyển đổi tạm trú

– Những người có đề cử nộp đơn trước ngày 1 tháng 7 năm 2012.

      3. Luồng thỏa thuận:

Dành cho những người được chủ lao động tài trợ thông qua thỏa thuận lao động.

Yêu cầu:

– Đã được đề cử bởi một nhà tuyển dụng Úc được chấp thuận

– Dưới 50 tuổi, trừ khi bạn được miễn đáp ứng các kỹ năng, trình độ và yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh, trừ khi bạn được miễn áp dụng theo luồng mà bạn đã được đề cử.

SUBCLASS 187 – VISA ĐỀ ÁN ĐỊNH CƯ KHU VỰC ĐƯỢC BẢO TRỢ

Là một phần của Chương trình Visa được Tài trợ thường xuyên của Nhà tuyển dụng, Visa thuộc Đề án Định cư được Khu vực tài trợ (Subclass 187) dành cho những công nhân lành nghề muốn làm việc tại khu vực Úc. Nó bao gồm hai bước – đề cử bởi doanh nghiệp Úc và nộp đơn được chấp thuận theo luồng được chỉ định.

Visa là Visa thường trú nhân. Bạn có thể ở trong hoặc ngoài nước Úc khi nộp đơn. Nếu bạn đang ở Úc, bạn phải giữ một Visa hoặc một loại Visa bắc cầu.

Visa này có ba luồng:

  1. Luồng chuyển đổi tạm thời là dành cho:

Người làm việc tạm thời (có tay nghề) (subclass 457) người đã làm việc cho nhà tuyển dụng liên tiếp, ổn định trong hai năm và doanh nghiệp Úc này muốn cung cấp cho họ một vị trí cố định trong nghề nghiệp (họ trở thành nhân viên chính thức của công ty).

      2. Luồng nhập trực tiếp dành cho:

  • – Những người chưa bao giờ, hoặc chỉ có báo cáo, làm việc tại thị trường lao động Úc
  • – Những người tạm trú không hội đủ điều kiện cho luồng Chuyển Tiếp Tạm Thời Cư Trú; Ứng viên có đề cử nộp đơn trước ngày 1 tháng 7 năm 2012

     3. Luồng thỏa thuận dành cho

Những người được doanh nghiệp Úc đề cử thông qua thỏa thuận lao động.

Yêu cầu:

  •     -Bạn đã được đề cử bởi một nhà tuyển dụng Úc được chấp thuận cho một công việc ở khu vực Úc (khu vực Úc bao gồm tất cả các khu vực ngoại trừ Gold Coast, Brisbane, Newcastle, Sydney, Wollongong và Melbourne)
  •     -Bạn dưới 50 tuổi, trừ khi bạn được miễn đáp ứng các kỹ năng, trình độ và yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh, trừ khi bạn được miễn áp dụng theo luồng mà bạn đã được đề cử.

Vui lòng liên hệ với chùng tôi qua hotline: (+84) 898 470 290 (VN) hoặc (+61) 433 122 170 (AU) hoặc (+61) 2 80743578 (AU) để được tư vấn cụ thể hơn, hoặc liên hệ tại đây.