#Tags: visa 500 úc
06/Nov/2018

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIA HẠN STUDENT VISA THÀNH CÔNG?

Gia hạn visa là việc làm cần thiết dành cho sinh viên mong muốn học tiếp các chương trình học dài hơn thời hạn visa được cấp, hoặc đơn giản, đổi ngành, đổi trường, chuyển đổi bậc học tại Úc nên buộc phải xin gia hạn visa. Visa 500 Úc (Student visa subclass 500) là …

Xem thêm