A Professional Year Program là một chương trình phát triển chuyên nghiệp có cấu trúc kết hợp kinh nghiệm học tập và làm việc chính thức cho sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp từ một trường đại học ở Úc

Edunetwork - Professional Year Program

Chương trình năm chuyên nghiệp (Professional Year Program) diễn ra trong 12 tháng và hiện đang có các lĩnh vực kế toán, khoa học máy tính và kỹ thuật – các ngành công nghiệp của Úc, nơi có nhu cầu về sinh viên tốt nghiệp có tay nghề, kỹ năng cao.

Professional Year Programs được thiết kế chủ yếu cho các học sinh muốn nộp đơn xin thường trú tại Úc. Chúng cho phép sinh viên phát triển các kỹ năng cụ thể theo ngành thông qua nghiên cứu và kinh nghiệm làm việc, chuẩn bị cho họ sự nghiệp chuyên nghiệp trong lực lượng lao động Úc.

LỢI ÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

  1. Nâng cao kỹ năng chuyên môn và mở rộng cơ hội việc làm
  2. Tìm hiểu cơ bản tập sự về công việc của Úc, kỹ năng giao tiếp trong công việc, quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp
  3. Cho phép những người tham gia nhận thêm điểm đối với Thường trú nhân tại Úc theo chương trình di dân có kỹ năng chung

Ai đủ điều kiện tham gia Chương trình Năm Chuyên nghiệp?

  1. Bạn cần phải hoàn thành văn bằng một trong các linh vực: kế toán, khoa học máy tính hoặc kỹ thuật (hoặc nghề có mối lien hệ chặt chẽ với các nghề đã nêu) ở Úc.
  2. Bạn phải có visa làm việc được gia hạn sau khi học Chuyên Môn (Subclass 485), cho phép bạn ở lại Úc trong 18 tháng sau khi hoàn thành văn bằng của bạn. Để được cấp Visa này, bạn phải dưới 50 tuổi, bằng cấp đủ điều kiện trong vòng sáu tháng qua do ít nhất hai năm học tại Úc và có các kỹ năng và trình độ cần thiết cho nghề nghiệp được liệt kê trên Danh sách nghề nghiệp có tay nghề cao.
  3. Sinh viên tốt nghiệp kỹ thuật đã nhân bằng tai các trường được công nhận nằm ngoài nước Úc đủ điều kiện để hoàn thành Chương trình năm chuyên nghiệp về kỹ thuật. Sinh viên phải nộp đơn xin Visa (Subclass 476), công nhận đã tốt nghiệp và có tay nghề cao.

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Để đủ điều kiện tham gia Chương trình Năm Chuyên nghiệp, người tham gia phải:

– Đã hoàn thành chương trình đại học hoặc cao học tại Úc về một lĩnh vực nghiên cứu có liên quan

– Giữ hoặc nộp đơn xin Visa tạm thời (Subclass 485, hoặc stream) với thời hạn ít nhất 12 tháng hoặc,

– Có Visa phụ hợp lệ với quyền làm việc và học tập có giá trị ít nhất 12 tháng

– Đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh

  • Kế toán:  IELTS 6.0 tổng thể và mỗi ban nhạc ít nhất 6.0
  • CNTT: IELTS 6.0 tổng thể không có dải dưới 5.0
  • Kỹ thuật: Tổng quát IELT 6.0 không có băng dưới 5.0

– Được một tổ chức có liên quan đánh giá khả năng phù hợp (SMIPA và Kỹ thuật)

 

** Sinh viên tốt nghiệp ở nước ngoài có thêm

– Thư xin việc

– Sơ yếu lý lịch

– Bảng điểm học thuật (Chứng nhận)

 

GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỂ GHI DANH

– Đơn đăng ký

– Phí đăng ký

– Thư xin việc

– Sơ yếu lý lịch

– Ảnh cỡ hộ chiếu

– Bảng điểm học thuật (Chứng nhận)

– Bản sao trang ID hộ chiếu (Chứng nhận)

– Bằng tiếng Anh (Chứng nhận)

– Đánh giá kỹ năng của cơ quan chuyên môn (Chứng nhận)

– Bằng chứng về visa 485/476

 

Thông tin thêm

Các Chương trình năm chuyên nghiệp sau đây được Chính phủ Úc công nhận:

  1. KẾ TOÁN

Chương trình thực tập định cư diện có tay nghề cao của Úc: Kế toán (SMIPA)

Kế toán Chartered Chương trình thực tập định cư có tay nghề cao của Úc và New Zealand: Kế toán

Viện Kế toán viên công cộng (IPA) Chương trình thực tập định cư theo diện có tay nghề cao: Kế toán

2. KHOA HỌC MÁY TÍNH

Chương trình năm chuyên nghiệp của Hiệp hội máy tính Úc

3. KỸ THUẬT

Chương trình năm chuyên nghiệp của kỹ sư Úc