Bộ nội vụ và chính phủ Úc vừa thông qua chỉ tiêu về số lượng Visa Úc dự kiến cho năm tài chính 2019-2020.

So với năm 2018-2019, số lượng và các loại Visa dự kiến được cấp không có gì thay đổi. Năm 2019-2020 chỉ tiêu dự kiến cấp là 190,000 Visa. Cụ thể Visa diện tay nghề là 128,550 chiếm 68.9%. Kế đó là Visa bảo lãnh gia đình là 57,400 chiếm 30.8%.

Sau khi hàng loạt các Bang như New South Wales, Victoria … ngưng nhận hồ sơ Visa diện đầu tư – kinh doanh thì sau khi có chỉ tiêu cấp visa dự kiến từ Bộ nội vụ cho năm 2019-2020, các bang đã và sắp mở lại nhận hộ sơ diện Visa này.

Sau đây là danh sách chi tiết chỉ tiêu dự kiến các loại visa Úc được cấp trong năm tài chính 2019 – 2020

DỰ KIẾN CHỈ TIÊU VISA ÚC ĐƯỢC CẤP TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2019 - 2020
Dự kiến chỉ tiêu số lượng visa Úc được cấp trong năm tài chính 2019 -2020

Liên hệ ngay với Edunetwork để biết thê thông tin về các chỉ tiêu cấp visa Úc qua

Hotline: (+84) 898 470 290 (VN) – (+84) 865 877 290 (VN) – (+84) 397 430 290 (VN) – (+61) 433 122 170 (AU) – (+61) 2 80743578 (AU)
Email: cskh@edunetwork.net.au

Bạn cũng có thể để lại nội dung cần hỗ trợ, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn tại đây

thông tin công ty cổ phần giáo dục edunetwork vietnam