Edunetwork - Định cư theo diện chính phủ bảo lãnh
Edunetwork – Định cư theo diện chính phủ bảo trợ

CHÍNH SÁCH BẢO TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ

Kế hoạch Định cư Tiểu bang (State Migration Plans) đã được giới thiệu cho mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ kể từ năm 2010. Mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ sẽ hiển thị thông tin về các nghề nghiệp đủ điều kiện nằm trong danh sách trên trang web chính thức.

Trong khi chính quyền tiểu bang và vùng lãnh thổ có quyền đề cử người nộp đơn cho chương trình GSM trong nhiều năm, việc giới thiệu các Plans này nhằm cung cấp cho chính phủ tiểu bang và vùng lãnh thổ có sự linh hoạt trong Chương trình Định cư nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực ở mỗi lĩnh vực cụ thể và nhu cầu thị trường lao động địa phương vì mỗi thỏa thuận sẽ được điều chỉnh theo yêu cầu riêng của từng khu vực pháp lý.

Kế hoạch được đồng ý theo biên bản ghi nhớ (MOUs) giữa các tiểu bang-vùng lãnh thổ, bộ nhập cư và lực lượng bảo vệ biên giới, điều này cho phép bảo trợ người nộp đơn theo danh sách nghề nghiệp đã quy định để cung cấp cho thị trường lao động đang thiếu hụt tại vùng miền đó. Kế hoạch đang được phát triển cho các tiểu bang và vùng miền, và phải được sự chấp thuận của bộ trưởng trước khi triển khai. Theo kế hoạch, các tiểu bang và vùng lãnh thể sẽ bị giới hạn số lượng người nộp đơn mà nghề nghiệp của người nộp đơn không có trong danh sách của mỗi tiểu bang hay vùng lãnh thổ. Điều này cho phép  các khu vực này linh hoạt hơn trong việc cung cấp các ứng viên tiềm năng trong các lĩnh vực đặt thù. Hiệu lực của các khả năng này phụ thuộc hoàn toàn vào các tiểu bang và vùng lãnh thổ, chỉnh quyền các khu vực này không được phép đưa ra bất kì sự chỉ định nào ngoài danh sách nghề nghiệp trong danh sách của họ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Kế hoạch vui lòng truy cập vào các trang web của chính quyền các tiểu bang và vùng lãnh thổ:

>> Australian Capital Territory                                                   >> New South Wales

>> Tasmania                                                                                >> Victoria

>> Western Australia                                                                 >> Northern Territory

>> Queensland                                                                            >> South Australia

SUBCLASS 190:

Visa lao động (subclass 190) là visa cư trú lâu dài cho các công nhân lành nghề muốn sống và làm việc tại ÚC sau khi được chỉ định bởi chính phủ Úc và các cơ quan của các vùng.

Để có thể nộp đơn theo diện này, bạn cần nộp thư bày tỏ nguyện vọng (an expression of interest) và sau đó bạn sẽ được mời thông qua SkillSelect để nộp đơn.

Bạn có thể ở trong hoặc ngoài nước Úc khi bạn nộp đơn và khi visa được chấp nhận

Yêu cầu

Bạn có thể được chọn khi nộp đơn cho visa này nếu như được mời. Khi chúng tôi gửi cho bạn thư mời, bạn bắt buộc phải:

– Được đề cử một nghề nghiệp phải liên quan đến các nghề nghiệp trong danh sách.

– Được đánh giá có kỹ năng phù hợp cho nghề nghiệp đó

– Không được quá 50 tuổi.

– Đạt được các điểm số cụ thể trong thư mời dựa trên các đợt kiểm tra.

– Trình độ tiếng Anh loại Khá trở lên.

– Được đề cử bởi chính quyền Úc hoặc cơ quan các vùng tiểu bang lãnh thổ.

SUBCLASS 489 SKILLED REGIONAL VISA (Visa cho nhân lực có tay nghề cao)

Đây là visa cho lao động có tay nghề cao và gia đình sống, làm việc và học tập tại các vùng dự kiến của Úc trong vòng 4 năm.

Có 2 cách cho visa này:

– Được mời.

– Mở rộng thời hạn lưu trú –  bạn phải giữ visa nằm trong các subclass 475, 487, 495 và 496.

Cho các thành viên trong gia đình những người có trong danh sách nộp xin visa. Họ phải là một thành viên gia đình của người đang giữ visa (subclass 489) hoặc Visa của subclass 475, 487, 495 hoặc 496.

Yêu cầu:

Theo diện được mời:

Bạn có thể được phép nộp đơn xin visa nếu được mời. Khi chúng tôi gửi thư hoặc giấy mời, bạn nhất định phải có:

– Được chỉ định bởi chính phủ Úc hoặc chính quyền các tiểu bang hoặc người bảo trợ có đầy đủ điều kiện sống trong vực được chỉ định

– Nghề nghiệp ứng cử phải nằm trong danh sách.

– Cần các chứng chỉ chứng minh ngành nghề.

– Không được quá 50 tuổi.

– Đạt được các điểm số cụ thể trong thư mời dựa trên các đợt kiểm tra.

– Trình độ tiếng Anh loại Khá trở lên.

Mở rộng thời hạn lưu trú

Bạn có thể nộp đơn xin visa nếu như bạn giữ visa nằm trong subclass 496, 495, 487 hoặc 475.

Để biết thêm thông tin thực hiện visa theo diện định cư vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua

hotline: 0898 470 290 (Văn phòng đại diện Việt Nam) hoặc tại đây