Edunetwork - Talent visa
Talent visa – Edunetwork

ĐỊNH CƯ THEO DIỆN TÀI NĂNG NỔI BẬT

Tài năng nổi bật là gì?

Người nộp đơn phải được quốc tế công nhận có thành tựu xuất sắc và xuất sắc trong một nghề, trong nghệ thuật, thể thao hoặc nghiên cứu và vẫn còn hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn. Những ứng viên này là tài sản tiềm năng cho xã hội Úc và có thể dễ dàng kiếm việc làm hoặc đạt được thành tích về chuyên môn của họ tại Úc.

Yêu cầu cơ bản

Là người nộp đơn xin visa tài năng xuất sắc, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây để đủ điều kiện cho Visa này:

  • – Bạn được quốc tế công nhận cho thành tựu xuất sắc và xuất sắc trong một nghề, nghệ thuật, thể thao hay nghiên cứu và vẫn đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn.
  • – Bạn phải được coi là tài sản tiềm năng cho cộng đồng Úc (có thể cho thấy giải pháp của bạn ở Úc có thể đóng góp về mặt kinh tế, xã hội hoặc văn hóa cho toàn quốc – không chỉ là cộng đồng địa phương). Đồng thời, bạn phải chứng minh rằng bạn có thể dễ dàng đạt được các cơ hội làm việc hoặc đạt được thành tích trong chuyên môn tại Úc.
  • – Nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc trên 55 tuổi, bạn phải đáp ứng các yêu cầu trên và cung cấp bằng chứng rằng bạn độc lập về tài chính và sẽ có lợi ích đặc biệt cho cộng đồng Úc.
  • – Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn có thể bao gồm một người thân là cha mẹ và hoặc bố hoặc là mẹ hoặc người thân trong gia đình của bạn trong đơn.

Bạn phải được đề cử cho visa này bởi một tổ chức Úc, một công dân Úc, một thường trú nhân Úc hoặc một công dân New Zealand đủ điều kiện. Người đề cử phải có danh tiếng quốc gia trong lĩnh vực chuyên môn của bạn. Người đề cử phải có khả năng xác minh rằng bạn có vị thế quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bạn.

Đồng thời, tất cả các ứng viên phải đáp ứng yêu cầu về sức khỏe và nhân cách

Nếu muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ hotline: (+84) 898 470 290 (VN) hoặc (+61) 433 122 170 (AU) hoặc (+61) 2 80743578 (AU) hoặc liên hệ để chúng tôi hỗ trợ bạn tại đây.