Edunetwork - các loại visa khác

VISA DU LỊCH

Visa du lịch Subclass 600 (ngắn hạn)

Visa này cho phép mọi người đến thăm Úc để nghỉ ngơi, giải trí hoặc đến thăm gia đình và bạn bè. Visa này cũng có thể được sử dụng cho các mục đích không làm việc ngắn hạn khác, bao gồm cả việc học ít hơn ba tháng.

Nếu bạn có thân nhân ở Úc, bạn có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin Visa Du lịch Gia đình được Tài trợ.

Người nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

1. Cung cấp hành trình

2. Cung cấp bằng chứng lý do tại sao bạn cần đến Úc về kinh doanh (nếu có)

3. Nếu bạn từ 70 tuổi trở lên, bạn sẽ được yêu cầu mua bảo hiểm sức khỏe / du lịch

4. Bạn phải có đủ tiền để trang trải mọi chi phí trong suốt thời gian bạn ở Úc

Ngoài ra, bạn cần phải thực hiện kiểm tra sức khỏe (đối với đơn xin Visa lưu trú dài hạn và các trường hợp đặc biệt)

 

Edunetwork - Working holiday Visa
Working holiday visa

VISA LÀM VIỆC TRONG KỲ NGHỈ (WORKING HOLIDAY VISA)

Mục đích chính của visa này là cho phép thanh niên từ 18 tuổi đến 30 tuổi, từ một số quốc gia và vùng lãnh thổ, có kỳ nghỉ dài hạn có thêm thu nhập trong ngắn hạn tại Úc. Bạn có thể gia hạn visa thêm 12 tháng nữa nếu bạn đáp ứng các yêu cầu. Chỉ những người từ các quốc gia và khu vực hợp tác với Úc về Working Holiday Visa mới có thể nộp đơn xin Visa này.

Working Holiday Visa cho phép bạn bổ sung chi phí cho kỳ nghỉ của mình thông qua việc làm ngắn hạn. Bạn có thể làm việc tại Úc và có thể làm việc với cùng một đơn vị kinh doanh trong tối đa 6 tháng. Tuy nhiên, nếu mục đích chính của du lịch là tìm và tham gia vào việc làm, bạn nên nộp đơn xin Visa làm việc tại Úc.

Nếu bạn được cấp Visa này, bạn có thể:

✔ Nhập cảnh vào nước Úc trong vòng 12 tháng được cấp phép

✔ Ở lại tối đa 12 tháng

✔ Rời khỏi và nhập lại Úc bất kỳ số lần nào trong khi visa còn hiệu lực

✔ Làm việc tại Úc tối đa 6 tháng với mỗi đơn vị kinh doanh

✔ Học lên đến bốn tháng.

Visa này không cho phép bạn mang thành viên gia đình đến Úc. Nếu thành viên gia đình hoặc đối tác của bạn muốn tham gia cùng, họ sẽ cần phải nộp đơn xin Visa du lịch Úc riêng biệt.

Bạn phải ở ngoài nước Úc khi bạn nộp đơn xin Visa làm việc đầu tiên. Có 2 phương pháp nộp đơn là nộp trực tuyến và nộp giấy.

Bạn đủ điều kiện để nộp đơn xin Visa làm việc lần thứ hai trong khi Visa làm việc đầu tiên của bạn vẫn còn hiệu lực và bạn đã hoàn thành ba tháng làm việc quy định tại khu vực Úc. Nếu bạn đã nộp đơn xin ở nước ngoài, bạn phải ở ngoài nước Úc để được cấp visa.

Edunetwork - visa dau tu huu tri

VISA ĐẦU TƯ HƯU TRÍ (SUBCLASS 405)

Visa này dành cho những người đã nghỉ hưu muốn cư trú ở Úc trong vài năm sau khi đã hưu nhàn. Đây là loại visa đương đơn phải tự chịu chi phí cho chuyến đi, không có người phụ thuộc, thời hạn visa là tạm thời (có thể lên đến 4 năm) và sẽ không phát triển thành visa thường trú nhân hay quốc tịch Úc

Người nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  1. Bạn phải từ 55 tuổi trở lên.
  2. Bạn phải có đủ tiền để chi trả mọi chi phí trong thời gian bạn (hoặc bạn và vợ hoặc chồng) ở lại Úc.
  3. Đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe.
  4. Bạn phải có ít nhất 65.000 AUD thu nhập ròng hàng năm.
  5. Bạn phải có khả năng đầu tư được chỉ định là 750 AUD.

Edunetwork - Visa lam viec va du lich

VISA LÀM VIỆC VÀ DU LỊCH (SUBCLASS 462)

Visa làm việc và du lịch (Subclass 462) cho phép người tham gia tham gia vào giao lưu văn hóa và du lịch.

Ngoài ra, visa cho phép người sở hữu:

– Ở lại Úc trong 12 tháng kể từ ngày nhập cảnh đầu tiên;

– Làm việc trong thời gian 12 tháng, nhưng không quá 6 tháng với bất kỳ doanh nghiêp nào;

– Nghiên cứu lên đến bốn tháng.

Yêu cầu:

  1. Đủ điều kiện chung đối với người xin Visa làm việc tại Trung Quốc và nghỉ lễ là:

2. Giữ hộ chiếu hợp lệ;

3. Ít nhất 18 tuổi nhưng không quá 31 tuổi vào thời điểm nộp đơn;

4. Sẽ không ở cùng với một đứa trẻ phụ thuộc khi ở Úc;

5. Có đủ tiền để hỗ trợ trong một kỳ nghỉ không làm việc (ít nhất là AUD $ 5000);

6. Có đủ tiền để mua vé khứ hồi hoặc đi lại vào cuối kỳ nghỉ của bạn tại Úc;

7. Trước đây chưa nhập cảnh Úc bằng Visa đi làm việc (Subclass 417);

8. Có trình độ đại học, hoặc đã hoàn tất ít nhất hai năm học đại học;

9. Có tiếng Anh cơ bản (tương đương IELTS 4.5 trở lên);

10. Đáp ứng yêu cầu về sức khỏe (character and health);

11. Là khách du lịch thực sự.

Để được tư vấn thêm về các dạng visa, thủ tục giấy tờ làm visa du học, du lịch, định cư,… vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: (+84) 898 470 290 (VN) hoặc (+61) 433 122 170 (AU) hoặc (+61) 2 80743578 (AU)
hoặc liên hệ tại đây